Телефон за връзка: 089 361 7910

Игра с числа

18.20лв.

Математическата игра с числа е:

  • интригуваща игра за всяка възраст
  • интелектуално забавление през свободното време
  • математическа надпревара за цялото семейство

Играта включва:

  • 100 пластмасови плочки с числа
  • игрално поле, разграфено на квадрати с различни цветове
  • 4 броя пластмасови поставки за плочките
  • инструкция с правилата на играта

Правила на играта: Играчите изтеглят по една плочка, за да определят според цифрите, кой започва пръв. Плочките се връщат в чантичката и играта започва. Сега всеки тегли по 8 плочки, коитонарежда по на своята поставка и не показва на другите участници. Играчът, който започва играта, трябва да има плочка с една от централните цифри, изписани на полето: 4, 5, 6, 7. Ако няма, пропуска ход. Продължава играч, който може да сложи плочка на едно от тези четири места. Играе се по посока на часовниковата стрелка. Започващият играч слага плочките хоризонтално или вертикално, така че поне една да заеме посочената позиция в центъра. Всеки играч трябва да сложи максимален брой плочки в математическата редица 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. Играчите трябва да нареждат следващите плочки така, че поне една да докосва вече сложените на полето плочки. Новите плочки могат да докосват повече от една плочка, стига да са в математическа позиция. Играчите изиграват своя ред, като съобщават какво слагат и колко точки получават. След това изтеглят толкова плочки от чантичката, колкото са изиграли. Докато все още има плочки в чантичката, играта продължава. Ако играчът е недоволен от плочките, които му се падат, той може да ги размени за други плочки, но е вместо хода му. След като върне плочките и изтегли нови, неговият ход свършва и е ред на следващия играч. Плочките могат да се слагат на полето само във възходящ ред, не в низходящ. Непозволени ходове: Играчът не може да добавя плочки към две числови редици по време на един ход. Играчът не може да слага плочки от две различни страни на една и съща числова редица. Играчите не могат да нареждат числовите редици в диагонална посока. Точки: Всяка плочка носи по една точка. Един ход се изчислява с всички сложени от играчът плочки по време на този ход. Пример: играчът продължава редицата с 5, 6, и 7, което автоматично му носи 3 точки. Освен това, играчът получава по една точка за всяка плочка, играчът получава по една точка за за всяка плочка докосната от неговата. Ако 5 докосва 4 (както трябва, за да се продължи редицата) тогава играчът получава 2 точки – една за самата плочка и една за това, че докосва друга плочка на полето. Всяка плочка на полето може да докосне максимално 4 други плочки, като тези , които докосват ъглите по диагонал, не се броят. Бонус квадратите са тези, които удвояват или утрояват точките от дадена плочка. Бонус точките се броят само един път, от играчът който е поставил плочката на съответният квадрат. Точките се удвояват или утрояват само за тази плочка, а не за всички сложени по време на хода на играча. Първият играч получава по две точки на първите сложени плочки (4, 5, 6, 7). Ако играчът изиграе всичките си 8 плочки в един ход, освен точките, които му се полагат, за самите плочки, за докосването им до други плочки и бонус квадратите, той получава и 10 бонус точки. Играта свършва , когато всички плочки от чантичката се използват. Плочките, останали в играчите се изваждат от техния краен резултат. Играчът с най-голям резултат печели играта.

Отзиви


Все още няма отзиви.

Be the first to review “Игра с числа”